Always Remember Us This Way – Văn Mai Hương (XHTDRLX)

00:00

That Arizona sky burnin’ in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire
It’s buried in my soul like California gold
You found the light in me that I couldn’t find
So when I’m all choked up
But I can’t find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts

When the sun goes down
And the band won’t play
I’ll always remember us this way
Lovers in the night
Poets tryin’ to write
We don’t know how to rhyme
But, damn, we try
But all I really know
You’re where I wanna go

The part of me that’s you will never die
So when I’m all choked up
And I can’t find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won’t play
I’ll always remember us this way
Oh, yeah
I don’t wanna be just a memory, baby, yeah

Hoo, hoo, hoo, hoo
Hoo, hoo, hoo, hoo
Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo
So when I’m all choked up
And I can’t find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won’t play
I’ll always remember us this way, way, yeah
When you look at me
And the whole world fades
I’ll always remember us this way

Từ khóa: , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật