Lovefool Remix Tiktok – twocolors

00:00

Dear, I fear we’re facing a problem
You love me no longer, I know
And maybe there is nothing
That I can do to make you do
Mama tells me I shouldn’t bother
That I ought to stick to another man
A man that surely deserves me
But I think you do!

So I cry, and I pray, and I beg

Love me, love me
Say that you love me
Fool me, fool me
Go on and fool me
Love me, love me
Pretend that you love me
Leave me, leave me
Just say that you need me

So, I cry, and I beg for you to

Love me, love me
Say that you love me
Leave me, leave me
Just say that you need me
I can’t care ’bout anything but you

Lately I have desperately pondered
Spent my nights awake and I wondered
What I could have done in another way
To make you stay
Reason will not lead to solution
I will end up lost in confusion
I don’t care if you really care
As long as you don’t go

So I cry, and I pray, and I beg

Love me, love me
Say that you love me
Fool me, fool me
Go on and fool me
Love me, love me
Pretend that you love me
Leave me, leave me
Just say that you need me

So I cry, and I beg for you to

Love me, love me
Say that you love me
Leave me, leave me
Just say that you need me
I can’t care ’bout anything but you

Anything but you

Love me, love me
Say that you love me
Fool me, fool me
Go on and fool me
Love me, love me
I know that you need me
I can’t care ’bout anything but you

Từ khóa: , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật