River – Miley Cyrus

00:00

Cùng bài hát

Flowers – Miley Cyrus

Lời River – Miley Cyrus

I got a new dress
Just to meet you downtown
Will you walk me through the park just to show it off
I can pull my hair back in that tight way that you like
If you wrap me in your arms and you never stop

Heart beats so loud that it’s drowning me out
Living in an April shower
You’re pouring down
Baby drown me out

You’re just like a river
You’re just like a river
You go on forever
You’re just like a river

Blowing bubbles in the bath
I can’t stop from thinking lately
You could be the one
Have the honor of my babies
Hope they have your eyes and that crooked smile
Was a desert before I met you
I was in a drought

Heart beats so loud that it’s drowning me out
Living in an April shower
You’re pouring down
Baby drown me out

You’re just like a river
You’re just like a river
You go on forever
You’re just like a river

You’re never running dry

I feel you everywhere
Your face is all in my hair
Covered up in your sweat
It turns me on that you care, baby
Your love, it flows just like a river

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (Heart beats so loud that it’s drowning me out)
You’re just like a river (Living in an April shower)
You go on forever (You’re pouring down, baby drown me out)
You’re just like a river

Từ khóa: , , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật