Say My Name – NIKI

00:00

 Lời Say My Name – NIKI

Drop the ammunition boy
You don’t gotta raise your voice
I know other ways we’d be making noise
Do you or you do me, babe, it’s your choice
Soon as we get into the room
I know just what you like, just what to do
Got that Sinatra look to you
So baby, come fly me to the moon
Love, shut the fuck up and go shut the door
Give you what you know you’re wishing for
If you just
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
‘Cause there’s only one that says it like you
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
‘Cause there’s only one that says it like you
Go yell and fire away
I’ll just roll my eyes and wait
Too much pride to say you’re sorry
Just heat it up like Kalahari
So baby
Ooh-ooh, can this battle just be over?
Shrink the space between come closer
If you just
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
‘Cause there’s only one that says it like you
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
‘Cause there’s only one that says it like you
Oh, yeah, oh, ooh, oh, ay, yeah
Ay, ay
Love, ain’t gotta be so dramatic with all your tactics
Let’s make magic
If you, if you, if you just
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
‘Cause there’s only one that says it like you
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
Say my, say my, say my name boy
‘Cause there’s only one that says it like youI

Từ khóa: , , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật