Chưa Chắc – Ngôn Cẩn Vũ

00:00

Lời Chưa Chắc – Ngôn Cẩn Vũ

xǔduō gè còuqiǎo
tóng shíjiān lái dào
jiù wèibì shì còuqiǎo
shēnxìn de jiě yào
wèibì jiù néng yī hǎo
wǒmen dōu zhīdào
zhǐ bùguò wǒmen rènwéi zìjǐ zuì kěkào
nìngyuàn dāng wánxiào
bù yuàn jìjiào

gūdú de dǎo
tǎng zài dàhǎi de huáibào
zìyóu de niǎo
ài shàng yuǎnfāng de kùnrǎo
rènào xuānxiāo
jiànglín měi fēn měi yī miǎo
kōngxū fánnǎo
yīkè yě bù shǎo

shéi xiān shì hǎo
wèibì jiùshì shéi gèng hǎo
shéi xiān zhēngchǎo
wèibì jiùshì shéi húnào
yǎnqián de yīqiè
jiùshì rúcǐ de qímiào

qiú shén yòu bǎi miào
dàolǐ yī dà tào
yě wèibìguò dé hǎo
yīn qíng duō nàn liào
wèibì jiù néng cāi dào

gūdú de dǎo
tǎng zài dàhǎi de huáibào
zìyóu de niǎo
ài shàng yuǎnfāng de kùnrǎo
rènào xuānxiāo
jiànglín měi fēn měi yī miǎo
kōngxū fánnǎo
yīkè yě bù shǎo

shéi xiān shì hǎo
wèibì jiùshì shéi gèng hǎo
shéi xiān zhēngchǎo
wèibì jiùshì shéi húnào
yǎnqián de yīqiè
jiùshì rúcǐ de qímiào

Từ khóa: , , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật