Nếu Ánh Trăng Không Đến – Vương Vũ Trụ Leto, Kiều Tuấn Thừa

00:00

Lời Nếu Ánh Trăng Không Đến – Vương Vũ Trụ Leto, Kiều Tuấn Thừa

Fēng chuīguò shān chuán kàole àn
fēngguāng ya yī diǎndiǎn kàn
wǒ zǒuxiàng běi nǐ qù wǎng nán
gùshì ya yī piān piān fān
hǎo fán yòu jiābān dào hěn wǎn
nǐ dā shàngkōng dàng de
dìtiě yǐ shì mò bān
hǎo fán hěn ài què yào fēnkāi
liàn’ài tán bù míngbái
hǎo fán jiējìn lǐxiǎng hǎo nán
què yòu hái hěn bùgān
rúhé yǒngbào píngdàn
rúguǒ zuì nán dédào yuánmǎn
bùrú xuǎnzé tǎnrán
ruòshì yuèliàng hái méi lái
lùdēng yě kě zhào chuāngtái
zhàozhe báisè de shāncháhuā wéiwéi kāi
ruòshì chén fēng hái méi lái
wǎn fēng yě kě chuī rù huái
chuīzhe nà yī dì shù yǐng wēnróu yáobǎi
nǐ zǒng yǐwéi nǐ bùgòu hǎo
bùgòu miáotiáo hé měimào
kěshì wánměi shéi néng dádào
zuò nǐ zìjǐ jiù hěn hǎo
fánnǎo fánnǎo yǒngyǒu tài shǎo
méiyǒu fángchē méiyǒu chāopiào
kě’ài nǐ de rén yǒngyuǎn huì
bǎ nǐ dàngzuò xīnjiān zhēnbǎo
wǒ yě dǒng dà duō shǔ de shíhòu
nǐ zhǐ xiǎng táolí zhè shìjiè
wǒ yě dǒng tài duō de qíngxù zài
yīgè rén shīmián de shēnyè
nǐ kěyǐ shì bēishāng huòzhě mányuàn
dàn qǐng bùyào fàngqì míngtiān
zhè yīzhí huī’àn de shìjiè
wǒ xiǎng kànjiàn nǐ de xiàoliǎn
ruòshì yuèliàng hái méi lái
lùdēng yě kě zhào chuāngtái
zhàozhe báisè de shāncháhuā wéiwéi kāi
ruòshì chén fēng hái méi lái
wǎn fēng yě kě chuī rù huái
chuīzhe nà yī dì shù yǐng wēnróu yáobǎi
ruòshì yuèliàng hái méi lái
lùdēng yě kě zhào chuāngtái
zhàozhe báisè de shāncháhuā wéiwéi kāi
ruòshì chén fēng hái méi lái
wǎn fēng yě kě chuī rù huái
chuīzhe nà yī dì shù yǐng wēnróu yáobǎi

Từ khóa: , , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật