Người Từng Yêu – Nhậm Nhiên

00:00

Lời Người Từng Yêu – Nhậm Nhiên

zhōngjiù háishì méiyǒu fēiguò kuàngyě
nàxiē chéngzài yuēdìng de húdié
wǒmen de àiqíng
yīlù bèi shíjiān shūxiě
yīlù wǎjiě

hòulái de nǐ wǒ jiù sànluò shìjiè
gèzì suízhe níhóngdēng míngmiè
huǎngrán huíxiǎng qǐ
nà yī chǎng shēngsīlìjié
jìng xiàng huànjué

wǒ àiguò de rén nǐ zài nǎ zuò chéng
shìguò dé ānwěn háishì fú fú chénchén
ér shíguāng cánrěn miànmùquánfēi céngjīng de wǒmen
diūshīle dānchún hái xiào bǐcǐ tiānzhēn

wǒ àiguò de rén kànguò de huánghūn
zài hòulái gòuchéng yī zhěng zuò de qīngchūn
duàn xiàn de fēngzhēng kěnéng zhǐshì gèng xǐhuān yúncéng
zìyóu shì yī zhǒng běnnéng ruò bù ài yě bié qù hèn

yuánlái chéngzhǎng jiù shì xuéhuì gàobié
hòulái nǐ wǒ zhōngyú cái tuǒxié
céngjīng de rèliè
jiù zhǐ néng jièzhe lèixiàn
qīngmiáodànxiě

wǒ àiguò de rén nǐ zài nǎ zuò chéng
shìguò dé ānwěn háishì fú fú chénchén
ér shíguāng cánrěn miànmùquánfēi céngjīng de wǒmen
diūshīle dānchún hái xiào bǐcǐ tiānzhēn

wǒ àiguò de rén kànguò de huánghūn
zài hòulái gòuchéng yī zhěng zuò de qīngchūn
duàn xiàn de fēngzhēng kěnéng zhǐshì gèng xǐhuān yúncéng
zìyóu shì yī zhǒng běnnéng ruò bù ài yě bié qù hè

Từ khóa: , , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật