Đã Có Em Rồi – Diêu Hiểu Đường, Hắc Đường

00:00

Lời Đã Có Em Rồi – Diêu Hiểu Đường, Hắc Đường

huòxǔ shì yùjiàn nǐ tiānqì gānggāng hǎo
huòxǔ shì yīnwèi nǐ dútè de wèidào
huòxǔ shì kànjiàn nǐ bùjīngyì de xiào
duì nǐ de gǎnjué biàn dé yǒuxiē wéimiào

xiǎng hé nǐ qù dào shìjiè měi gè jiǎoluò
xiǎng hé nǐ mànbù zài měi yīgè jiēdào
xiǎng zài měi gè zǎoshang shēnbiān dōu yǒu nǐ
wǒ de xīn pūtōng pūtōng bù tíng de tiào

ài shàngle nǐ cè liǎn nǐ de yǎn nǐ de měi gè biǎoqíng
rěn bù zhù kàojìn diǎn zài jìn diǎn wén dào nǐ hūxī
xiǎngjiàn nǐ zài jīntiān zài míngtiān wàngquè suǒyǒu shíjiān
shēn páng yǒu nǐ shì wǒ xǔ xià de xīnyuàn

I got you you got me I got you you got me
hǎobù róngyì yùjiànle nǐ hé nǐ zài yīqǐ huā guāngle yùnqì
I got you you got me I got you you got me
nǎpà zài shìjiè mòrì de shíhòu yǒu nǐ yǒu wǒ

ei girl cóng nǐ shēnbiān jīngguò
xiǎng yào nǐ diànhuà hàomǎ hái yǒu nǐ de xīngzuò
ràng yīqiè dōu get out zhǐ shèng xià nǐ hé wǒ
enjoy da moment méiyǒu rén néng hé nǐ bǐ déguò
chénlún zài nǐ dì měilì
làoyìn zài wǒ de huíyì
xiǎng yǐnqǐ nǐ de zhùyì bù wéi rènhé de mùdì
one day without you jiù xiàng shīqùle hūxī

xiǎng hé nǐ qù dào shìjiè měi gè jiǎoluò
xiǎng hé nǐ mànbù zài měi yīgè jiēdào
xiǎng zài měi gè zǎoshang shēnbiān dōu yǒu nǐ
wǒ de xīn pūtōng pūtōng bù tíng de tiào

ài shàngle nǐ cè liǎn nǐ de yǎn nǐ de měi gè biǎoqíng
rěn bù zhù kàojìn diǎn zài jìn diǎn wén dào nǐ hūxī
xiǎngjiàn nǐ zài jīntiān zài míngtiān wàngquè suǒyǒu shíjiān
shēn páng yǒu nǐ shì wǒ xǔ xià de xīnyuàn

I got you you got me I got you you got me
hǎobù róngyì yùjiànle nǐ hé nǐ zài yīqǐ huā guāngle yùnqì
I got you you got me I got you you got me
nǎpà zài shìjiè mòrì de shíhòu yǒu nǐ yǒu wǒ

líkāi nǐ guàn zuì zìjǐ yībēi yòu yībēi
xiǎngdào nǐ mèng zhōng xǐng lái yī huí yòu yī huí
huànxiǎngzhe wèilái xià cì pèngjiàn nǐ de jīhuì
shéi ràng wǒmen mìngzhòng zhùdìng shì tiānshēng de yī duì

ài shàngle nǐ cè liǎn nǐ de yǎn nǐ de měi gè biǎoqíng
rěn bù zhù kàojìn diǎn zài jìn diǎn wén dào nǐ hūxī
xiǎngjiàn nǐ zài jīntiān zài míngtiān wàngquè suǒyǒu shíjiān
shēn páng yǒu nǐ shì wǒ xǔ xià de xīnyuàn

Từ khóa: , , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật