Mập mờ – Cao Húc

00:00

Lời Mập mờ – Cao Húc

Nǐ xūyào wǒ shí wǒ zài
Zhēn bùshì xīngxīngzuòtài
Zhǐ bùguò nǐ jiāng wǒ cuòguài
Yǐhòu zài tán qíng shuō ài
Qíshí dōu bù tài nénggòu qù ài
Yīnwèi wǒ de xīn yǐ huài
Zhè shúxī de fēnwéi
Lián kōngqì dōu dàizhe xiē huíwèi
Ná huíyì dāng chóumǎ wèisuì
Nǐ shuō zhǐshì léizhui
Ér nǐ shù qǐ de bǎolěi
Jiāng wǒ bī dé yībù yībù de hòutuì
Dàn wǒ tíng bù zhù yītiān yītiān duì nǐ de xiǎngniàn
Méiyǒu xiāng jiàn de zhèxiē nián nǐ yīzhí zài xīnjiān
Mèng lǐ nǐ falling into wǒ de shuāngjiān calling you què tīng bùjià

Zěnme tìdài
Nǐ de cúnzài dìngyìzhe wéiyī lìwài
Zěnme táo kāi
Nǐ de yīnmái qiān wàn cì xiàng wǒ xí lái
Wǒ yǐjīng shū de míngmíng báibái
Hébì zài tuīdǎo chóng lái
Tài duō wúnài shòu de shānghài méi bànfǎ qīngyì shìhuái

RAP:
Wǒ yīdìng bù huì bǎ nǐ yuánliàng
Shòu de shānghài méi fǎ tián shàng
Yīgè rén dīngzhe chuāng dào tiānliàng
Shèng xià kōng jiǔ píng hé shī de yǎnkuàng
Nǐ kàn hēi qī qī de yè
Bǎ jiǔjīng tūn xià hóu de liè
Bèi dǎ shī diào luò hòu de yè
Guà tiānshàng bāngdàománg de yuè
Tā xiàng zài zhǐyǐnzhe wǒ zhǐyǐnzhe nǐ
Zhǐyǐnzhe měi yībù ài dū zǒu cuò
Méiyǒule nǐ wǒ tíng zàiyuán dì
Mài bù kāi tuǐ zìcóng kàn nǐ zǒu hòu
Nǐ ài de huā wǒ fàng nǐ ménkǒu
Yíhàn dehuà jiù fàng zài zhěng shǒu
Bàofā hòu chōngchì zài shēntǐ de píbèi gǎn ràng wǒ zài yě méiyǒu lìqì shēnshǒu
Shēngyīn yòu gěng yān
hóulóng bèi huíyì dǔ zhù
Niǎnzhuǎnfǎncèle zhěng yè
zhēnxīn yě méi rén tǔlù
Cóngcǐ guānyú nǐ de rènhé wǒ dūhuì xuǎnzé kèyì huíbì
Wǒ bùxiǎng zài xiàn zài huíyì
yě bùxiǎng zhè duàn ài néng huíqù

 

Zěnme tìdài
Nǐ de cúnzài dìngyìzhe wéiyī lìwài
Zěnme táo kāi
Nǐ de yīnmái qiān wàn cì xiàng wǒ xí lái
Wǒ yǐjīng shū de míngmíng báibái
Hébì zài tuīdǎo chóng lái
Tài duō wúnài shòu de shānghài méi bànfǎ qīngyì shìhuái

 

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật