Ánh Sáng Vỡ Nát Trong Màn Đêm – Đại Thi Kỳ

00:00

Lyrics

bǎ gùshì wěi wěi dào lái de shuō
bǎ qíngxù tān kāi zhīhòu zài cángzhe
nǐ nàme dútè shǐ wǒ niǎnzhuǎnfǎncè
jiù xiàng chángtú lǚxíng bù tíng diānbǒ
bǎ jìyì dǎ suì chóngxīn zǔhé
bǎ mí tí jiēxiǎo zhīhòu zài xuǎnzé
nǐ mìng lǐ méi wǒ jiù xiàng shīxiào yānhuǒ
zài nǔlì yě zhào bù liàng yè de jìmò
yěxǔ lái láihuí hui dōu jǐ gè yuánquān
yěxǔ zǒu zǒu tíng tíng hái liú zài yuándiǎn
wǒmen de ài piānlí hángxiàn
zuìhòu quándōu xiāoshī bùjiàn
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suìle yè de guāng
háishì nǐ yǐnlì tài qiáng wǒ shīqù fāngxiàng
diédiézhuàngzhuàng de zhuàng xiàng yīdào wéiqiáng
bǎ zìjǐ wéi qǐlái liáoshāng
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suìle yè de guāng
bùshì nǐ kèyì yǐncáng wǒ wéiyī xìnyǎng
niànniànbùwàng háishì xuǎnzé yíwàng
wǒ dū bù gǎn qù xiǎng
yěxǔ lái láihuí hui dōu jǐ gè yuánquān
yěxǔ zǒu zǒu tíng tíng hái liú zài yuándiǎn
wǒmen de ài piānlí hángxiàn
zuìhòu quándōu xiāoshī bùjiàn
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suìle yè de guāng
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suìle yè de guāng
háishì nǐ yǐnlì tài qiáng wǒ shīqù fāngxiàng
diédiézhuàngzhuàng de zhuàng xiàng yīdào wéiqiáng
bǎ zìjǐ wéi qǐlái liáoshāng
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suìle yè de guāng
bù shì nǐ kèyì yǐncáng wǒ wéiyī xìnyǎng
niànniànbùwàng háishì xuǎnzé yíwàng
wǒ dū bù gǎn qù xiǎng
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suìle yè de guāng

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật