Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa – Miêu Tương

00:00

Lyrics

shān qīngqīng ya ~ lù mànmàn
mèimei wǒ chànggē er gěi qíngláng ya ~ gěi qíngláng
wǒ liǎ shì yuānyāng
xīn xiāng yìn nà
yīshēng yīshì bù fēnlí
yān tiáotiáo ya ~ shuǐ tiáotiáo
mèimei wǒ yīzhí zài děng qíngláng
wǒ liǎ shì dié er
shuāng shuāngfēi
yīshēng yīshì bù fēnlí
yè cháng zhǎng ya ~ pàn qíngláng
mèimei wǒ lèiyǎn shī tòule yīshang
wǒ liǎ shì yúshuǐ
qíngyì shēn
shēngshēngshìshì bù fēnlí
rénshēng ya ~ líbié nán
mèimei wǒ bù qiú fùguì hé rónghuá ya ~
dàn yuàn yǔ qíngláng
zhǎng xiàng shǒu
shēngshēngshìshì bù fēnlí
shēngshēngshìshì bù fēnlí

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật