Dùng Tình Làm Tù – Mãn Thư Khắc

00:00

Lyrics

Dài zǒu wǒ de xīn a
bǎ tā cáng zài háng náng
dài tā sìhǎi piāodàng
qù xiàngwǎng de yuǎnfāng
wǒ xiǎng wǒ zài bu yòng liúlàng
yě bùyòng zài chěngqiáng
wǒ yě yījiù gǔntàng
fàngxià liánjià de bēishāng
jíkǒu bié zài yòng niánshào
xīngānqíngyuàn de quāntào
wèi nǐ huàdìwéiláo
yòng qíngsù de shénjīng mòshāo
xīn què xīlihútú zuòtòng
hái rènpíng mìngyùn de zhuōnòng
wú zhǐ jìn de yīchǎng èmèng
zěnme gǎn shēqiú nǐ nénggòu dǒng
chénmò guòhòu bōtāoxiōngyǒng
yuè shēqiú yuè yīwúsuǒyǒu
wǒ zhǐyǒu zhè jiǎndān de qǐngqiú
bié ràng wǒ de xīn yúnyóu
bié ràng tā shuāi suì hòu pīncòu
bié ràng tā zuìhòu wú chù tíngliú
zěnme kěnéng kāikǒu shuō wǒ méi ài shàng nǐ
wǒ hái méi xuéhuì fàngqì
jiùsuàn zhè chǎngmiàn lángjí
xiǎng nǐ xiàng hūxī yǎngqì
zěnme gǎn shēqiú nǐ nénggòu dǒng
chénmò guòhòu bōtāoxiōngyǒng
yuè shēqiú yuè yīwúsuǒyǒu
dài zǒu wǒ de xīn a
bǎ tā cáng zài háng náng
dài tā sìhǎi piāodàng
qù xiàngwǎng de yuǎnfāng
wǒ xiǎng wǒ zài bu yòng liúlàng
yě bùyòng zài chěngqiáng
wǒ yě yījiù gǔntàng
fàngxià liánjià de bēishāng

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật