Khoảnh Khắc Đẹp Nhất – Chân Thụy

00:00

Lyrics

kàn tā qīng qīng zài nà fēng zhōng zǒuguò
suìyuè méiyǒu zài tā liǎnjiá chénmò
wǒmen céng zài zhè yīqǐ
fēnxiǎng nǐ de kuàilè

nǎpà yīlù fēngyǔ tā dōu bù shuō
nǐ céng jiāndìng xiàng qián wǒ hái jìdé
yǒngbào yèlǐ de hánlěng
zhè shì nǐ de wēndù

nǐ qīng qīng de zǒuguò nà zài fēngyǔ huācóng zhōng
měi yī diǎn yī dī dài zǒu shì wǒ xǐng lái de mèng
shì zài nèi tiānkōng shàng zuì měilì de yúnduǒ
zài nà cǎihóng zuì wēnróu de fēng

nǐ jìng jìng kànzhe wǒmen zuì bù shě de miànróng
xiàng liúxīng huàguò yèkōng zhuǎnshùn jí shì de mèng
shì zuì shēnqíng de liǎn zài zhè yī shùnjiān
zài yáoyuǎn tiānbiān

kàn tā qīng qīng zài nà fēng zhōng zǒuguò
suì yuè méiyǒu zài tā liǎnjiá chénmò
wǒmen céng zài zhè yīqǐ
fēnxiǎng nǐ de kuàilè

nǎpà yīlù fēngyǔ tā dōu bù shuō
nǐ céng jiāndìng xiàng qián wǒ hái jìdé
yǒngbào yèlǐ de hánlěng
zhè shì nǐ de wēndù

nǐ qīng qīng de zǒuguò nà zài fēngyǔ huācóng zhōng
měi yī diǎn yī dī dài zǒu shì wǒ xǐng lái de mèng
shì zài nèi tiānkōng shàng zuì měilì de yúnduǒ
zài nà cǎihóng zuì wēnróu de fēng

nǐ jìng jìng kànzhe wǒmen zuì bù shě de miànróng
xiàng liúxīng huàguò yèkōng zhuǎnshùn jí shì de mèng
shì zuì shēnqíng de liǎn zài zhè yī shùnjiān
zài yáoyuǎn tiānbiān

nǐ qīng qīng de zǒuguò nà zài fēngyǔ huācóng zhōng
měi yī diǎn yī dī dài zǒu shì wǒ xǐng lái de mèng
shì zài nèi tiānkōng shàng zuì měilì de yúnduǒ
zài nà cǎihóng zuì wēnróu de fēng

nǐ jìng jìng kànzhe wǒmen zuì bù shě de miànróng
zhè yīcì yīcì hé wǒmen cā jiān érguò
shì zuì shēnqíng de liǎn zài zhè yī shùnjiān
zài yáoyuǎn tiānbiān

céngjīng shì yī tuán huǒ sàn zuò xīng mǎn tiān
yǒu nǐ de shùnjiān

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật