Mê Vụ Quy Lai – Ycccc

00:00

Lyrics

tā shuō hún duàn tiānyá
tīng bùdé wútóng yǔ xià
yīdī biàn jīng tāchēng gū shā
hènbudé lìzhī quán zèng tā
rèn tā fēngyǎ jīngyàn fù tiānxià
cháng’ān huí wàng rì biān hòu yānxiá
qín chuān yuǎn shù wù hūnhuā
bùguò shì rén biélí fēng xiāosǎ

wǒ zì míwù guīlái nǐ bùcéng zài
wǒ yǐ fēng xuě děngdài
nǐ yǒu jǐ duō wúnài fàngyǎn qīngshān wài
yī zhāo gōng mén bù zài kāi nǐ zhuó yīshēn bái
jūnzhǔ xīnshì mò yào cāi gōngtíng shēn sì hǎi

tā xiǎng mò shēng guān jiā
zhǐ kàn tā zhǔ jiǔ shāo chá
kōng tàn wèi zhì huān jīnshēng bà
hènbudé shǒu wò jiě yǔ huā
sù jǐn ài hèn tàn yúshēng qínghuà
hái tuō yī mèng zhǐ liú tā lèi sǎ
huáng āi sànmàn bēi fēng sà
bì yún àndàn rén yǐng sàn xiéyáng xià

wǒ zì míwù guīlái nǐ bùcéng zài
wǒ yǐ fēng xuě děngdài
nǐ yǒu jǐ duō wúnài fàngyǎn qīngshān wài
yī zhāo gōng mén bù zài kāi nǐzhe yīshēn bái
jūnzhǔ xīnshì mò yào cāi gōngtíng shēn sì hǎi

wǒ zì míwù guīlái nǐ bùcéng zài
wǒ yǐ fēng xuě děngdài
wǒ zì míwù guīlái nǐ bùcéng zài
wǒ yǐ fēng xuě děngdài
nǐ yǒu jǐ duō wúnài fàngyǎn qīngshān wài
yī zhāo gōng mén bù zài kāi nǐzhe yīshēn bái
jūnzhǔ xīnshì mò yào cāi gōngtíng shēn sì hǎi

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật