Nhạc Tàn Người Cũng Tan – En

00:00

Thông báo: Hệ thống tải nhạc đang nâng cấp, nếu gặp lỗi hãy quay lại tải nhạc sau vài giờ. Xin lỗi vì sự bất tiện này nhé!

Lyrics

huáng hūn dēng yī zhǎn yǔ xié yáng dào wǎn ān
nán wàng xiāng sī yì yù guǎ huān
wǒ yǐn jiǔ fú qín àn jiǔ zuì hòu huāng luàn
kū shēng lǐ yì qǐ nǐ de nuǎn
fēng yě qīng yún yě dàn fēng yún shùn xī biàn huàn
qīng yì yòu jù sàn
ài nán jìn hèn nán duàn ài hèn fǎn fù yòu jiū chán
bù jiě làng màn shēng qǐ shǐ píng huǎn
yī qù bù fǎn zhè zhuǎn zhé tú rán
zhǎn zhuǎn huǐ hèn yǐ tài wǎn
qǔ zhōng rén yì sàn dēng huǒ yì lán shān
fēng xuě liú yī rén chéng dān
juǎn lián rén wèi hái lián wài huā qiān wàn bù yuàn kàn
qǔ zhōng rén zì tàn lěng fēng chuī huā cán
xīng hé wú nǐ jiē àn dàn
fú shēng wéi nǐ shì yí hàn

fēng yě qīng yún yě dàn fēng yún shùn xī biàn huàn
qīng yì yòu jù sàn
ài nán jìn hèn nán duàn ài hèn fǎn fù yòu jiū chán
bù jiě làng màn shēng qǐ shǐ píng huǎn
yī qù bù fǎn zhè zhuǎn zhé tú rán
zhǎn zhuǎn huǐ hèn yǐ tài wǎn
qǔ zhōng rén yì sàn dēng huǒ yì lán shān
fēng xuě liú yī rén chéng dān
juǎn lián rén wèi hái lián wài huā qiān wàn bù yuàn kàn
qǔ zhōng rén zì tàn lěng fēng chuī huā cán
xīng hé wú nǐ jiē àn dàn
fú shēng wéi nǐ shì yí hàn
qǔ zhōng rén yì sàn dēng huǒ yì lán shān
fēng xuě liú yī rén chéng dān
juǎn lián rén wèi hái lián wài huā qiān wàn bù yuàn kàn
qǔ zhōng rén zì tàn lěng fēng chuī huā cán
xīng hé wú nǐ jiē àn dàn
fú shēng wéi nǐ shì yí hàn

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật