Thích Em – Già Phỉ, Trư Lão Tam Nhi

00:00

Lời bài hát Thích Em – Già Phỉ, Trư Lão Tam Nhi

nǐ méiyǒu dǎhuǒjī
què néng diǎn liàng wǒ de xīn
kàn nà wéiwéi huǒguāng zhàoliàng le
wǒ de yǐngzi dōu shuō ài nǐ
nǐ de yīgè wéixiào
jiù ràng wǒ cùnbùnánxíng
zòngrán wǒ hái yào báshè wànlǐ
yě wèi le nǐ tíngzhǐ lǚxíng

zhè quán shìjiè zhǐyǒu jat1 go3 jat1 go3 jat1 go3 nei5
zhè quán shìjiè wǒ zuì zung1 ji3 zung1 ji3 zung1 ji3 nei5
nǐ de huà xiàng zhòuyǔ
yǐjīng ràng wǒ shēn bù yóu jǐ
rúguǒ shén shuō míngtiān mìngzhòng zhùdìng shīqù nǐ
rúguǒ nǐ shuō míngtiān bùxiǎng kàn mǎnchéngfēngyǔ
qīn’ài de bié dānxīn
kàn wǒ wèi nǐ fāntiānfùdì

nǐ méiyǒu dǎhuǒjī
què néng diǎn liàng wǒ de xīn
ài de lièhuǒ ránshāo le kōngqì
què bùjīngyì jiākuài hūxī
zuì chíjiǔ de àiqíng
nándào shì bǎochí jùlí
wǒ pà kào dé tài jìn nǐ huì nì
yě pà tài yuǎn wǒ huì shāngxīn

zhè quán shìjiè zhǐyǒu jat1 go3 jat1 go3 jat1 go3 nei5
zhè quán shìjiè wǒ zuì zung1 ji3 zung1 ji3 zung1 ji3 nei5
nǐ de huà xiàng zhòuyǔ
yǐjīng ràng wǒ shēn bù yóu jǐ
rúguǒ shén shuō míngtiān mìngzhòng zhùdìng shīqù nǐ
rúguǒ nǐ shuō míngtiān bùxiǎng kàn mǎnchéngfēngyǔ
qīn’ài de bié dānxīn
kàn wǒ wèi nǐ fāntiānfùdì

zhè quán shìjiè zhǐyǒu jat1 go3 jat1 go3 jat1 go3 nei5
zhè quán shìjiè wǒ zuì zung1 ji3 zung1 ji3 zung1 ji3 nei5
nǐ de huà xiàng zhòuyǔ
yǐjīng ràng wǒ shēn bù yóu jǐ
rúguǒ shuō yǒu yītiān quán shìjiè dōu pāoqì nǐ
rúguǒ shuō yǒu yītiān nǐ lǎo dào bǎ wǒ wàngjì
zhǐyào nǐ zài zhèlǐ
jiùshì wǒ shēngmìng de yìyì

Từ khóa: , , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật