Trời Quang Mây Tạnh – Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp

00:00

Lyrics

Wǒ de tiānzhēn
wǒ de yúchǔn
nǐ ràng wǒ luòxià yǎnlèi
nǐ de lěngmò
nǐ de hěnxīn
zhuǎnshēn líkāi tài juéduì
jiǎ de ānwèi
zhēn de xūwèi
nǐ xiàng dàicì de méiguī
hébì zàiyì
wěn dé gāncuì
rènzhēn cuò’ài yī huí
wǒ de tiānzhēn
wǒ de yúchǔn
nǐ ràng wǒ luòxià yǎnlèi
nǐ de lěngmò
nǐ de hěnxīn
líkāi shìfǒu yǒu hòuhuǐ
àile hènle
tòngle lèile
chèyè nán mián zuì bēiwéi
wěn hén cánliú
yú wēn yījiù
hébì qù děng zàihuì
hé nǐ zǒuguò de fēngjǐng zǎo jiù méi nǐ de shēnyǐng
suǒyǒu de yuēdìng wàngjì biàn dé tòumíng
tiānkōng zěnme fàngqíng shíjiān zěnme zàntíng
zhè chǎng cuòwù de àiqíng jiéwěi xiě hǎo shūyíng
yǔ luò de shēngyīn xiàng xīn suì dòngtīng
líkāi de jiǎobù yòu nàme qīngxī
jìntuìliǎngnán yào zěnme qù ài nǐ
wǒ xuǎnzéle fàngqì
wǒ de tiānzhēn
wǒ de yúchǔn
nǐ ràng wǒ luòxià yǎnlèi
nǐ de lěngmò
nǐ de hěnxīn
zhuǎnshēn líkāi tài juéduì
jiǎ de ānwèi
zhēn de xūwèi
nǐ xiàng dàicì de méiguī
hébì zàiyì
wěn dé gāncuì
rènzhēn cuò’ài yī huí
hé nǐ zǒuguò de fēngjǐng zǎo jiù méi nǐ de shēnyǐng
suǒyǒu de yuēdìng wàngjì biàn dé tòumíng
tiānkōng zěnme fàngqíng shíjiān zěnme zàntíng
zhè chǎng cuòwù de àiqíng jiéwěi xiě hǎo shūyíng
wǒ de xīnxiàng fēngzhēng yīyàng
duànle xiàn shīqùle fāngxiàng
wǒ fùchū ài de chīkuáng
bèi nǐ gēduàn chìbǎng
wǒ de tiānzhēn
wǒ de yúchǔn
nǐ ràng wǒ luòxià yǎnlèi
nǐ de lěngmò
nǐ de hěnxīn
zhuǎnshēn líkāi tài juéduì
jiǎ de ānwèi
zhēn de xūwèi
nǐ xiàng dàicì de méiguī
hébì zàiyì
wěn dé gāncuì
rènzhēn cuò’ài yī huí
wǒ de tiānzhēn
wǒ de yúchǔn
nǐ ràng wǒ luòxià yǎnlèi
nǐ de lěngmò
nǐ de hěnxīn
zhuǎnshēn líkāi tài juéduì
jiǎ de ānwèi
zhēn de xūwèi
nǐ xiàng dàicì de méiguī
hébì zàiyì
wěn dé gāncuì
rènzhēn cuò’ài yī huí
wǒ de tiānzhēn
wǒ de yúchǔn
nǐ ràng wǒ luòxià yǎnlèi
nǐ de lěngmò
nǐ de hěnxīn
líkāi shìfǒu yǒu hòuhuǐ
àile hènle
tòngle lèile
chèyè nán mián zuì bēiwéi
wěn hén cánliú
yú wēn yījiù
hébì qù děng zàihuì

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

Cùng Thể Loại

EDM Tiktok - Remix EDM Tiktok - Remix
Hot Trends Hot Trends
Nhạc Chill Buồn Tiktok Nhạc Chill Buồn Tiktok
Nhạc Lofi Nhạc Lofi
Nhạc Rap Nhạc Rap
Nhạc Tiktok Dễ Thương Nhạc Tiktok Dễ Thương
Nhạc Tiktok Thái Lan Nhạc Tiktok Thái Lan
Nhạc Tiktok Tiếng Anh Nhạc Tiktok Tiếng Anh
Nhạc Tiktok Trung Quốc Nhạc Tiktok Trung Quốc
Nhạc Tiktok Việt Nam Nhạc Tiktok Việt Nam
Nhạc Trẻ Hay Nhất Nhạc Trẻ Hay Nhất
Nhạc Trữ Tình Nhạc Trữ Tình
Nhạc Việt Mix Nhạc Việt Mix
Nonstop Nonstop
Ringtones Ringtones

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật