Vũ Miên – Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

00:00

Lyrics

zhōngjiù cuòguò nà yī lǚguò mèng de qīng yān
shān wài kèchuán tīng yīyè yǔ mián
tiān jiē xíngrén yīnróng wèi gǎi tí bǐ yūn shī huàjuàn
dānqīng wèi jiē luòkuǎn děng nǐ lái xiě

xián tíng xìnbù zhūmén wài luò yǔ de jiē
tīng lóu zhōng xiǎo lóu huā kāi yòu huā xiè
gùrén wēnrùn rú xiān zài wǒ zìlǐhángjiān
liú yī bǎ zhǐ sǎn suǒ zài chuāng yán

děng tiān jiē xiǎoyǔ xīxī lìlì chōng xǐng zhè sìjì
ài nǐ tòng chè xīn pí biàn zhī zì bù tí
jǐn shū tuō gùlǐ jiùmèng yīxī shéi yī tàn tíng bǐ
mèng xǐng hǎitáng wèi zhì huì rúqí

xián tíng xìnbù zhūmén wài luò yǔ de jiē
tīng lóu zhōng xiǎo lóu huā kāi yòu huā xiè
gùrén wēnrùn rú xiān zài wǒ zìlǐhángjiān
liú yī bǎ zhǐ sǎn suǒ zài chuāng yán

děng tiān jiē xiǎoyǔ xīxī lìlì chōng xǐng zhè sìjì
ài nǐ tòng chè xīn pí biàn zhī zì bù tí
jǐn shū tuō gùlǐ jiùmèng yīxī shéi yī tàn tíng bǐ
mèng xǐng hǎitáng wèi zhì huì rúqí

děng tiān jiē xiǎoyǔ xīxī lìlì chōng xǐng zhè sìjì
ài nǐ tòng chè xīn pí biàn zhī zì bù tí
jǐn shū tuō gùlǐ jiùmèng yīxī shéi yī tàn tíng bǐ
mèng xǐng hǎitáng wèi zhì huì rúqí

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật